Novosti

Vrbanj - puštena u rad fontana


02.04.2009

Župni ured u Vrbanju, don Ivica Babić nakon što je uredio okolicu oko crkve, pustio je dana 02.04. malu fontanu u funkciju. Fontana se nalazi između "vjeronaučne dvorane" i Župnog ureda te je nakon opsežnih radova puštena je u rad. Kako će se u blizini izgraditi mrtvačnica, to će biti jedan reprezentativni dio naselja Vrbanj. Na priloženoj fotografiji je fontana u funkciji.

developed by Nove vibracije