Novosti

Čitovnica 02. travnja 2009. - Radionica o provedbi projekata Sustavno gospodarenje energijom u objektima grada Staroga Grada


30.03.2009

Grad Stari Grad je u rujnu 2007. godine donio Odluku o provođenju programa Sustavnog gospodarenja energijom na području Grada u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Grad Stari Grad je također i potpisnik Energetske povelje kojom gradovi i županije izražavaju svoje opredjeljenje za provođenje proaktivne energetske politike s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti kod građana o nužnosti efikasnog korištenja energije u kućanstvima. Cilj projekta Sustavno gospodarenje energijom (SGE) je kontinuirano poboljšanje energetske učinkovitosti te održivo upravljanje resursima na razini grada Staroga Grada.
Slijedom te odluke o aktivnom uključenju u projekt, UNDP organizira radionicu na temu provedbe projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u objektima u vlasništvu grada Staroga Grada, te osnivanja registra zgrada. Radionica je stoga namijenjenu ravnateljima institucija u vlasništvu Grada koji su također obveznici gospodarenja energijom.
Na radionici će se svim polaznicima detaljno predstaviti ciljevi i svrha projekta, te koraci pri provedbi, među kojima je prvi korak uspostava registra zgrada u vlasništvu grada Staroga Grada, te snimak stanja o ukupnoj potrošnji energije u svim zgradama.
Rezultat prikupljanja podataka za registar zgrada bit će i detaljan sistematiziran popis svih objekata u vlasništvu, te objekata financiranih iz proračuna Grada. Registar zgrada će se voditi u Informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE) koji će služiti kao alat za analizu potrošnje energije a svaki objekt će imati aktivan pristup . Nakon što se prikupe osnovni podaci, te energetska potrošnja u zgradama, pristupit će se i energetskim pregledima zgrada koji će dati prijedloge mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, i obnove objekata.
Radionica će se održati 02. travnja 2009. u 11:15 sati u Čitovnici Hrvatskog doma Novo riva 2 u Starom Gradu, sa sljedećim dnevnim redom:


       Vrijeme       Aktivnost / Predavač
11:15  - 11:20   Pozdrav i Uvod u radionicu Visko Haladić, dipl.ing., gradonačelnik

11:20-  11:55    Uvodna prezentacija – Sustavno gospodarenje energijom u      gradovima i županijama Dr.sc. Sandro Nižetić, dipl.ing. voditelj projekta energetske učinkovitosti u Dalmaciji, UNDP


11:55 - 12:10     Projekcija filma „Moj EE grad“


12:10 - 12:40     Uspostavljanje registara zgrada Dr.sc. Sandro Nižetić, dipl.ing. voditelj projekta energetske učinkovitosti u Dalmaciji, UNDP


12:40 - 13:00     Diskusija SVI


 

developed by Nove vibracije