Novosti

Radovi u ulici Marka Marulića u Starome Gradu


26.03.2009

Djelatnici firme «Komunalno Stari Grad» d.o.o. rade na izgradnji kanalizacijske mreže i rekonstrukcije popločenja ulice Marka Marulića u Starome Gradu, a sve prema projektu «Izgradnja kanalizacijske mreže i rekonstrukcija popločenja ulice Marka Marulića» od veljače 2009. godine. Nova infrastruktura (cijevi za kanalizaciju, vodu i struju) postavlja se u već postojeći zidani kanal za otpadne vode. Budući se radovi obavljaju unutar zaštićene Urbanističke cjeline Grada Staroga Grada, podnesen je zahtjev Konzervatorskom odjelu u Splitu koji je izdao Rješenje o odobrenju navedenih radova. Investitor radova je Grad Stari Grad.

developed by Nove vibracije