Novosti

Ministrstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva


25.03.2009

Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

                            Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne građevine i radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: akt kojim se odobrava građenje) i/ili lokacijske dozvole.                            

                             Članak 2.

Bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

– cisterna za vodu i septička jama zapremine do 27 m3,
– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m3,
– vrtna sjenica i nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m2,
– bazen tlocrtne površine do 24 m2 i dubine do 2 m,
– solarni kolektor;

 

PRAVILNIK u cijelosti možete pogledat na stranici NARODNIH NOVINA

developed by Nove vibracije