Novosti

Dovršava se Dom kulture "Vir" u Dolu sv. Marije


25.03.2009

U Dolu sv. Marije upravo se obavljaju zanatski radovi na dovršenju Doma kulture "Vir". Investitor je Grad Stari Grad, a radove obavljaju djelatnici tvrtke «Boja-Mont» d.o.o. iz Splita. Ova investicija stoji cca 54.000,00 kn, a obuhvaća radove betoniranja stupova terase, dobavu materijala, izradu čelične ograde na terasi i stubištu, kao i opločenje terase kata keramičkim pločicama (terakota) koje su već postavljene, što se vidi na priloženoj fotografiji.

developed by Nove vibracije