Novosti

Javna rasvjeta na Ivanje gomile


24.03.2009

Djelatnici gradskog koncesionara Blitz instalacije 96 započeli su sa prokopom kanala za javnu rasvjetu u ulici Eugena Kvaternika na predjelu Ivanje gomile u Starome Gradu. Ta ulica je prošle godine spojena sa ulicom Vlahe Bukovca i Emanuela Vidovića (kod tapetarske radnje Tamara) ali nema javne rasvjete pa se pristupilo postavljanju 1 kandelabera sa rasvjetnim tijelom. Time će Ivanje gomile biti još bolje osvijetljene nakon što se prošle godine postavila nova javna rasvjeta u ulici iznad bivše gostione Hajduk.

developed by Nove vibracije