Novosti

Prostorni plan uređenja Općine Jelsa - reagiranje vijeća Mjesnog odbora Vrbanj


23.03.2009

Ne slažući se s obrazloženjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva prema kojem je Prostorni plan uređenja Općine Jelsa u dijelu koji se odnosi na lokacije podmorskog ispusta kanalizacijskog sustava usklađen s prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, Vijeće Mjesnog odbora uputilo je dopis Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u svezi zajedničkog kanalizacijskog sustava Grada Staroga Grada, Jelse i Vrboske.

Poštovana gospođo Ministrice,

Dana 12. veljače 2009. godine primili smo odgovor Vaše Uprave za prostorno uređenje (Klasa: 350-01708-0270650, Ur.br. 531-06-09-2 AMTod 4. veljače 2009. godine).
U cijelosti se ne slažemo sa obrazloženjem da je Prostorni plan užeg područja Općine Jelsa usklađen s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, a u dijelu koji se odnosi na podmorski ispust zajedničkog kanalizacijskog sustava Grada Staroga Grada, Jelse i Vrboske.
Naime, zajednički/centralni podmorski ispust (Grada Starog Grada i Općine Jelsa) prema Županijskom prostornom planu (grafički prikaz) je indiciran na lokaciji rta Pelegrin dok je ispust za općinu Jelsa na lokaciji Glavice, i ne postoji nikakva druga opcija (Garmice).

Naime, za ispust na lokaciji Glavice postoji sva potrebna dokumentacija, uključujući studije utjecaja na okoliš, kao i odluka Općinskog vijeća općine Jelsa o prihvaćanju navedene lokacije. (Prilog br. 1, 2 stranice).

Za vrijeme javne rasprave koja je predhodila izradi Županijskog prostornog plana pojavio se je na inicijativu Općine Jelsa kao alternativa ispust na lokaciju zapadno od uvale Maslinica-Garmice, a što je neposredno uz granicu sa gradom Starim Gradom, a ujedno ispred samih turističkih naselja: uvala Basina i Mudri Dolac. Na ovo je podnesen prigovor od strane Grada Starog Grada i Mjesnog odbora Vrbanj Županijskom zavodu za prostorno uređenje, koji je i prihvaćen dana 17. rujna 2007. godine, Klasa: 350-01707-0170044, Ur.br. 2181/1-13-07-88, u proceduri usvajanja Županijskog plana.

Dakle ispust na mogućoj alternativnoj lokaciji Garmice je odbijen (Prilog br. 2)
Iako u Županijskom prostornom planu ne postoji alternativni ispust za lokaciju Glavice, u odobrenom prostornom planu Općine Jelsa pojavljuje se sporni ispust na lokaciju Garmice.
Prilog br. 3, 2 stranice.

Nadalje postoje potvrđena saznanja da se unatoč navedenome i dalje gura kao prioritetna lokacija ispust na lokaciji Garmice, te da su određena sredstva isplaćena od strane lokalne samouprave vlasniku preko čijeg bi zemljišta trebala ići trasa dotičnog ispusta, kao i da je raspisan natječaj za eko studiju na spomenutoj lokaciji.

Očito je da načelnik Općine Jelsa ne odustaje od predizbornih obećanja datih glasačima mjesta Vrboska u predizborno vrijeme, a što smo detaljno obrazložili u dopisu upućenom Vašem Ministarstvu 12. srpnja 2007. godine, pod brojem 3/07. Prilog br. 4, 2 stranice.

Dana 21. siječnja 2009. godine upućen Vam je dopis (Klasa: 350-01/08-01/6/, Ur.broj: 2128-03-09-3) od strane Gradskog poglavarstva Grada Starog Grada sa detaljnim objašnjenjem cjelokupne situacije (Prilog 5, 4 stranice) na koji do danas nažalost nismo primili odgovor .

Nadamo se da Vam gore navedeno sa priloženim prilozima daje kompletnu sliku novonastale situacije, te da ćete shodno tome imati razumijevanja za moguće posljedice te poduzeti odgovarajuće korake, a kako se ne bi ugrozili vitalni interesi lokalnog stanovništva turističkih naselja Basina i Mudri Dolac.

Unaprijed zahvaljujemo, s poštovanjem:

Predsjednik vijeća Mjesnog odbora Vrbanj
Dinko Račić

Turističko društvo Vrbanj, Predsjednik
Ivo Pavičić

U ime vlasnika naselja Basina i Mudri Dolac
Mijo Pavičić

 

 

 

developed by Nove vibracije