Novosti

28. 03. - koncert Faroskih kantadura "Za križem" u Zagrebu


23.03.2009

U subotu, 28. ožujka 2009. godine, «Faroski kantaduri» održat će dobrotvorni koncert «Za križem» - tradicijski korizmeni napjevi Staroga Grada i Vrbanja na otoku Hvaru u bazilici Srca Isusova u Zagrebu, Palmotićeva 31, s početkom u 20:00 sati. Dobrotvorni prilog je namijenjen popravku zvonika sv. Stjepana u Starome Gradu. Nakon koncerta posjetitelji će imati prigodu kupiti nedavno promoviranu knjigu «Crkve i crkvice Staroga Grada» uz nosač zvuka Faroskih kantadura.

developed by Nove vibracije