Novosti

Županija podupire poduzetnike


19.03.2009

Splitsko-dalmatinska županija iz sredstava proračunskog fonda "Fond za razvitak poljoprivrede i agriturizma" redovno podupire poduzetnike sa svoga područja. Krediti koji se daju iz sredstava spomenutog Fonda su vrlo povoljni: kamatna stopa iznosi 3% godišnje rok otplate je 5 godina, poček 2,5 godine a otplaćuju se tromjesečno.Tako je odlukom župana, namjenski kredit, među poduzetnicima sa područja Županije dobio i naš sugrađanin - poduzetnik Nikša Radonić, vlasnik Ribarskog obrta "Tarita", o čemu je Grad od župana dobio službenu obavijest - odluku. Za napomenuti je da Grad Stari Grad, temeljem posebnog sporazuma (ugovora) sa Splitsko-dalmatinskom županijom, svake godine sudjeluje u sufinanciranju rečenog Fonda subvencioniranjem kamata, za što se u Proračunu Grada osiguravaju potrebna financijska sredstva.

developed by Nove vibracije