Novosti

Tehnički pregled društvenih prostorija koje koristi HNK Jadran uspješno obavljen


19.03.2009

Komisija za tehnički prijem objekta društvenih prostorija na nogometnom igralištu Dolci gdje je Grad Stari Grad bio investitor, obavila je zapisnik o izvedenom stanju i pribavljenim atestima i suglasnostima sukladno građevnoj dozvoli te kontrolirala izgrađenost objekta glede dimenzija iz iste te je konstatirala kako je objekt kojeg trenutno koristi HNK Jadran iz Staroga Grada zadovoljio sve uvjete gradnje dok još preostaje dostaviti manju papirologiju za konačnu uporabnu dozvolu objekta (od Hvarskog vodovoda i HEP-a potvrdu o priključenju, zapisnik o ispitivanju vodovodnih instalacija i elaborat o iskolčenju). Mukotrpan je to bio posao unatoč manjoj kvadraturi građevine - 90 m2. Veliki broj atesta za ugrađene materijale i beton te potvrdra izvođača i podizvođača bio je potreban kako bi se dokazala kvaliteta gradnje. To je pravi postupak gdje nakon izdavanja uporabne dozvole Grad Stari Grad mora izvršiti uplanu objekta u katastar, čime bi postupak bio okončan. Tehničkom prijemu odazvali su se predstavnici TIF-a, Blitz instalacija 96, Komunalnog Stari Grad, sanitarnog inspektora, protupožarnog inspektora, predstavnici Grada te članovi komisije iz Žup. ureda za prostorno uređenje kao i nadzorni inžinjer gradilišta i projektant objekta.

developed by Nove vibracije