Novosti

Pola milijuna kuna za kulturu


18.03.2009

Temeljem kandidature po Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u luturi RH za 2009. godinu, Ministarstvo kulture je za odabrane projekte i programe na području Grada Staroga Grada predlagateljima odobrilo ukuno 500.000,00 kuna. Tako je Župnom uredu Stari Grad odobreno 200.000,00 kuna za obnovu zvonika župne crkve sv. Stjepana te 50.000,00 kuna za izradu potrebne dokumentacije za rekonstrukciju crkve sv. Nikole, dok je Dominikanskom samostanu sv. Petra Mučenika odobren iznos od 100.000,00 kuna za potrebe samostanske knjižnice. Muzej Staroga Grada dobio je 100.000,00 kuna za arheološka istraživanja u kompleksu "Remetine kuće" (istočni bedemi Farosa). Grad Stari Grad je za sanaciju mauzoleja don Šime Ljubića dobio 50.000,00 kuna. Predmetni projekti i programi odabrani su  nakon izvršene pažljive procjene prioriteta i potreba, između velikog broja pristiglih zahtjeva iz cijele zemlje.

developed by Nove vibracije