Novosti

Prostorije za udruge


18.03.2009

Na sjednici Gradskog poglavarstva od 11. ožujka 2009. godine potvrđeni su ugovori o korištenju postorija koje za svoj redovan rad koriste udruge sa sjedištem na području Staroga Grada. Tako se već ranije zaključenim ugovorima o korištenju prostorija sa udrugama: CIMA, HNK Jadran (nogometno igralište), ŠRU "Šarag", Udrugom osoba s invaliditetom otoka Hvara, Lovačkim udrugom otoka Hvara i HVIDR-om otoka Hvara, "pridružuju" ugovori o korištenju prostorija sa Hrvatskom gradskom glazbom Stari Grad, Plesnom skupinom Sonje Del, Kazalištem "Petar Hektorović", HNK "Jadran" (svlačionica na nogometnom igralištu) i Udrugom "Mladih glazbenika". Na taj način Grad Stari Grad usklađuje pravno sa faktičkim stanjem korištenja prostorija u svom vlasništvu. Preostaje još rješavanje korištenja prostora od strane udruge koja koriste prostorije u komplekst zv. "Mlin" Međunarodnim prvenstvom Hrvatske u daljinskom plivanju "Maraton Faros" , a koja je prošle godine, neposredno nakon uređenja, bez znajnja, pristanka i odgovarajuće odluke Gradskog poglavarstva, zauzela tamošnje novouređene prostorije. Sporno je i korištenje prostorije u zapadnom dijelu prizemlja Općinskog doma koje, unatoč isteku ugovora iz 2002. godine i protivno odluci Gradskog vijeća p preseljenju i povratu Gradu, nakon uređenja prostorija u kompleksu "Mlin", dalje koristi Hrvatski savez daljinskog plivanja, o čemu Grad Stari Grad s istim vodi odgovarajući sudski spor.

developed by Nove vibracije