Novosti

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama raspisuje poziv za kupnju građevinskih zemjišta površine veće od 3000 m2


18.03.2009

Na temelju članka 11. i članka 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04 i 76/07) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) raspisuje
 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
ZA KUPNJU GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA POVRŠINE VEĆE OD 3.000 m2
NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

1 ) Predmet :
APN prikuplja ponude za kupnju građevinskog zemljišta površine veće od 3000 m2 na području navedenih gradova, u svrhu izgradnje stambenih ili stambeno–poslovnih građevina prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

2) Sadržaj ponude:
- ime, prezime, adresa, JMBG vlasnika odnosno ponuditelja (pravna ili fizička osoba),
- zemljišno-knjižni izvadak,
- povijesni zemljišno-knjižni izvadak,
-posjedovni list,
-kopija katastarskog plana,
-podatak o statusu i namjeni zemljišta prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji,
-podatak o statusu zemljišta na dan stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (24.07.1991.),
-podatak da li je za predmetnu nekretninu podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96,80/02 i 81/02),
-ukupna cijena za ponuđeno građevinsko zemljište. Na cijenu ponuđenog građevinskog zemljišta primjenjivat će se odredbe Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

3) Način dostavljanja ponuda:
- U zatvorenoj omotnici, s naznakom: Ponuda za kupnju građevinskog zemljišta, na području grada Starog Grada, ili osobno
- Adresa za dostavu ponuda: APN, Zagreb, Savska 41/VI.

 4) Rok za slanje ponuda je 30 dana od dana objave.
(zaključno sa 21.ožujkom 2009.)

5) Ponude zaprima i obrađuje APN, u skladu s uvjetima i mjerilima propisanim Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji.
6) APN zadržava pravo odbijanja ponuda te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova.
7) Na ovo javno prikupljanje ponuda ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08).

developed by Nove vibracije