Novosti

Održana 71. sjednica Gradskog poglavarstva


17.03.2009

Gradsko poglavarstvo Grada Staroga Grada je na 71. sjednici održanoj dana 17. 03. 2009. godine razmotrilo i usvojilo Godišnji obračun Proračuna Grada Staroga Grada za 2008. godinu, te Izvješća o izvršavanju prošlogodišnjih programa: Programa održavanja komunalne infrastrukture; Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; Programa socijalne skrbi; Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u športu. Godišnji obračun Proračuna i Izvješća preslijeđena su Gradskom vijeću i Odboru za proračun i financije na daljnju nadležnosti i postupanje. Zajedno sa izmjenama i dopunama Proračuna Grada Staroga Grada za 2009. godinu te izmjenama i dopunama pratećih programa, ovi će materijali biti na dnevnom redu posljednje sjednice Gradskog vijeća u ovome sazivu, koncem ožujka 2009. godine. Sudjelujući u javnom uvidu i javnoj raspravi Studije utjecaja na okoliš eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena na lokaciji "Tusto bardo" , Poglavarstvo je Upravnom odjelu za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, sa današnje sjednice uputilo svoje pisane primjedbe. Cjelovit tekst primjedbi objavit ćemo na ovoj stranici u rubrici "novosti".

developed by Nove vibracije