Novosti

Arheološka istraživanja u "Remete kući"


11.03.2009

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel u Splitu, donijelo je Rješenje, povodom zahtjeva Muzeja Staroga Grada za provođenjem zaštitnih arheoloških istraživanja u tzv. Remete kući i Remetinom vrtu, te izdalo dozvolu za obavljanje arheoloških istraživanja. Voditeljica istraživanja je Sara Popović, dipl. arheolog, kustos vježbenik u Muzeju Staroga Grada. U istraživanjima sudjeluje dr. Branko Kirgin, muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Splitu i dipl. arheolog Darja Grosman djelatnica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Financijska sredstva osigurao je Grad Stari Grad temeljem ugovora sa Muzejom Staroga Grada.

developed by Nove vibracije