Novosti

Pčelarska škola u Starome Gradu


10.03.2009

U organizaciji Pčelarskog društva "Levanda" i Pučkog otvorenog učilišta u Splitu održava se u Starome Gradu od 09. do 15. ožujka 2009. godine pčelarska škola. Školu pohađa 38 sadašnjih i budućih pčelara sa cijelog otoka Hvara. Predavač teoretskog djela nastave je gosp. Zlatko Tomljanović, dr.vet.med., inače profesionalni pčelar i stručni savjetnik za bolesti pčela u Hrvatskom pčelarskom savezu, kao i predsjednik izdavačkog savjeta časopisa Hrvatska pčela. Gosp. Tomljanović je također i član upravnog odbora europske radne skupine "COLOSS" za prevenciju pčelinjih gubitaka. Po završetku škole koja traje 120 sati, pčelari stječu zanimanje pčelar koje im se upisuje u radnu knjižicu.

 

developed by Nove vibracije