Novosti

Postavljena nova rasvjeta u Vrbanju


05.03.2009

Nakon što su djelatnici HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Pogon Stari Grad – Hvar, izmijenili nisko naponsku mrežu, postavili nove kabele, promijenili stare, električne stupove za javnu rasvjetu u Vrbanju, Grad je iskoristio priliku te je U.O. «Blitz instalacije 96», vl. Duško Tojić postavio nova natrijeva svjetla. Zanimljivo je da su žarulje na ovim svjetlima od 70W, dok su prije bila od 100W, dok je učinak potpuno isti. Na ovaj način ušteda je mnogo veća. Ukupno je promijenjeno 10 električnih stupova od predjela «Vir» do crkve sv. Duha.

developed by Nove vibracije