Novosti

U Gundulićevoj postavljena nova sekundarna mreža kanalizacije


03.03.2009

Gundulićeva ulica u Starome Gradu, koja od restauracije Antika izlazi na Rivu i koja je površine cca 150 m2, uređena je glede sekundarne mreže kanalizacije kao u ugrađene druge komunalne instalacije. Djelatnici Komunalnog Stari Grad d.o.o. završili su sa ovom fazom radova te će se sada nastaviti sa radovima na završenju - pripremi za popločenje. S obzirom da su do sada radovi obavljeni brzo i kvalitetno, uz stručni nadzor konzervatora, postavljanje pločnika završna je faza čime bi se dovršila i 6. ulica koja gravitira iz staroga dijela grada obalnom kolektoru te će biti spremna na priključenje kada se do kraja izgradi glavni obalni fekalni kolektor.

developed by Nove vibracije