Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2009. godini


27.01.2009

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90 i 27/93) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine“ broj 137/08) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje


Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2009. godini


Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:

- književno-autorske promocije
- tematski književni susreti
- književne radionice
- ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.

Cilj Javnoga poziva: stimuliranje nezavisnih knjižara te povećanje dostupnosti knjiga i časopisa.

Pravo podnošenja ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje knjižarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Uz ponudu za potporu treba dostaviti:

- ispravno ispunjenu prijavnicu
- registarsku potvrdu iz koje je vidljivo da je predlagatelj registriran za obavljanje knjižarske djelatnosti
- detaljan pregled i opis svih dosadašnjih djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i kulture čitanja (priložiti dokumentaciju)
- opis knjižarske književne građe (obvezni elementi u prijavnici: broj zastupljenih nakladnika, broj ponuđenih naslova, struktura ponude – odnos komercijalnih naslova prema naslovima koje podupire Ministarstvo kulture, broj književnih časopisa koji su u stalnoj ponudi)
- opis ostale knjižarske građe
- detaljan opis svakog programa za koji se traži potpora
- detaljna razradba programa (cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
- konkretni podatci o prostornoj i kadrovskoj ekipiranosti
- vlastita osigurana sredstva za provedbu programa te sredstva iz drugih izvora.

Knjižare moraju samostalno pripremiti i predložiti projekte koji se ne smiju niti u jednoj točki podudarati s ostalim programima za koje je Ministarstvo već odobrilo financijsku potporu. Ministarstvo kulture neće podupirati promotivne programe nakladničkih knjižara u kojima su zastupljena isključivo vlastita izdanja.

Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o dodjeli potpora knjižarama.

Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Nepotpune ponude neće biti razmatrane.

Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je oni mogu preuzeti u Ministarstvu kulture. Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 28. veljače 2009. godine.

izvor: www.min-kulture.hr

developed by Nove vibracije