Novosti

Prezentacija o mjeri 3.1. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture"


26.01.2009

Dana 22. siječnja 2009. godine u Domu za starije i nemoćne osobe u Splitu u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja održana je prezentacija o mjeri 3.1., «Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture» u sklopu IPARD programa na kojoj je sudjelovao gradonačelnik Grada Staroga Grada g. Visko Haladić. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u postupku je dobivanja akreditacije za provedbu pretpristupnog programa Europskih zajednica – Instrumenata za pretpristupnu pomoć – V komponenta namijenjena ruralnom razvoju (IPARD). Uz mjere 1.1. Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice i 1.2. Unapređenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice, provodit će se i mjera 3.1. «Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture». Slijedom navedenog Ministarstvo je organiziralo prezentaciju u sklopu IPARD programa. Ova sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave (JLS) za sufinanciranje ulaganja u sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, ulaganja u nerazvrstane i protupožarne ceste i ulaganja u toplane.

developed by Nove vibracije