Novosti

25. 01. 1962. - Sazvan II Vatikanski koncil


24.01.2009

Papa Ivan XXIII je veliki čovjek mira (odigrao posredničku ulogu u kubanskoj krizi) koji osjeća nadahnut Duhom Svetim potrebu da se Crkva potpuno otvori svijetu, da očovječi čovjeka koji je skoro došao na prag samouništenja, te da se korjenito i potpuno obnovi u svojoj evanđeoskoj jednostavnosti i čistoći. Stoga na današnji dan (25. siječnja 1962.) saziva drugi Vatikanski Koncil (1962-1965) čiji je kraj dočekao i provođenje odluka nastavio njegov nasljednik papa Pavao VI.
Koncil je pozvao sve članove Crkve da poput prvih kršćana žive i djeluju prema darovima Duha, približio je Euharistiju puku uvodeći narodni jezik u bogoslužje, obnovio liturgiju u kojoj je sada zajednički stol oko kojeg blagujemo mistično tijelo Kristovo, potaknuo stvaranje laičkih organizacija katolika koji su pozvani na svjedočenje i življenje vjere po Duhu Svetom. Mi smo svi zajednica u kojoj smo svi pozvani na djelovanje svako u skladu sa svojim talentima koje mu je Gospodin dao. Koncil je otvorio nove putove prema jedinstvu svih kršćana, pokrenut je pokret ekumenizma sa zajedničkim molitvama sa našom kršćanskom braćom uzdajući se da će nas Duh Sveti ponovno ujediniti u jednu Crkvu Kristovu. Vatikanski koncil je znak svježine i oduševljenja kojim Duh Sveti ispunja Crkvu našeg vremena. U tom duhu je i djelovanje mnogih ljudi koje nam Bog šalje kao primjer i uzor, a jedan od takvih je primjer Majke Terezije koja je u Calcuti u Indiji svjedočila i živjela Krista njegujući i pomažući one najpotrebnije. Ona je ostavila sve i žrtvovala sve za one napuštene i odbačene od svijeta. Povela se za Isusovom porukom « Što učinite ovom najmanjem učinili ste meni» Pokazala je da je istinsko življenje evanđeoske poruke najbolji način služenja Krista. Predstavnici svih religija su joj iskazali počast na njezinu pogrebu.

Izvor: www.katolici.org/nauk.php

developed by Nove vibracije