Novosti

Obavijest korisnicima socijalne skrbi


22.01.2009

Obavijest o kriterijima i potrebnoj dokumentaciji za stjecanje prava iz Programa
socijalne skrbi usvojenog uz Proračun Grada Staroga Grada za 2009. godinu pročitajte:

Grad Stari Grad je u Proračunu Grada Staroga Grada za 2009. godinu i u Programu socijalne skrbi za 2009. godinu, utvrdio iznos sredstava (5%) za isplatu socijalne pomoći pojedincima i obiteljima koji zadovoljavaju određene kriterije. Proračun i Program socijalne skrbi objavljeni su u "Službenom glasniku Grada Staroga Grada", br. 8/08 od 23. prosinca 2008.

Osim zadovoljenja kriterija iz Programa socijalne skrbi za 2009. godinu, za ostvarenje prava na socijalnu pomoć, potrebno je zahtjevu priložiti slijedeće:

- pisani zahtjev Gradskom poglavarstvu,
- izjavu o sastavu kućne zajednice,
- podatke o primanjima svih članova u kućanstvu,
- podatke o prihodima iz 2008. godine, potvrda Porezne uprave,
- presliku osobne iskaznice,
-
te ukoliko postoji neka bolest kod članova kućanstva - presliku povijesti bolesti sa pripadajućim nalazima liječnika.

Zahtjevi koji ne budu u prilogu sadržavali navedenu dokumentaciju neće se razmatrati.

Traženu dokumentaciju možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu:
Grad Stari Grad, Gradsko poglavarstvo, Novo riva 3, 21 460 STARI GRAD

 

developed by Nove vibracije