Novosti

Osnivanje javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem


19.01.2009

Ministarstvo kulture, na traženje Grada Staroga Grada i Općine Jelsa, donijelo je dana 16. siječnja 2009. godine rješenje kojim se ocjenjuje da je sukladan sa zakonom Sporazum o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem.

Sukladno tome Grad Stari Grad i Općina Jelsa, kao osnivači javne ustanove Agencije za upravljanjem Starogradskim poljem, trebaju imenovati privremenog ravnatelja koji će obaviti pripremne radove za početak rada Agencije, podnijeti prijavu za upis Agencije u registar te izraditi nacrt statuta.

Nakon što ustanova bude upisana u sudski registar treba se konstituirati upravno vijeće tako da osnivači imenuju svoje članove i zatraže imenovanje članova od Ministarstva kulture i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Upravno vijeće će na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost osnivača donijeti statut ustanove, a zatim raspisati javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije. Predstavnička tijela osnivača, na prijedlog upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja, imenovat će ravnatelja Agencije.

developed by Nove vibracije