Novosti

Fontana u Vrbanju


18.01.2009

Župni ured u Vrbanju, don Ivica Babić radi na uređenju okolice oko crkve i na uređenju jedne male fontane između «vjeronaučne dvorane» i Župnog ureda. S obzirom da je vrt ispred Župne crkve i okolicu sa parkingom već uredio, pristupio je uređenju i tog dijela. Kako će se u blizini izgraditi mrtvačnica, to će biti jedan reprezentativni dio naselja Vrbanj. Na priloženoj fotografiji je fontana u izgradnji.

developed by Nove vibracije