Novosti

Sanacija obalnog zida ispred osnovne škole "Petar Hektorović"


18.01.2009

U tijeku je sanacija obalnog zida ispred osnovne škole "Petar Hektorović". Naručitelj radova je Grad Stari Grad a radove izvodi Pirak d.o.o. iz Starog Grada. Investicija je vrijedna 41 400.70 kn, a radovi bi trebali biti gotovi u roku od 30 dana! Izvođač će po završetku radova o tome izvjestiti naručitelja, a izvođač i naručitelj dužni su pristupiti postupku primopredaje i konačnom obračunu svih radova odmah po završetku istih ili najkasnije u roku od tri dana.

developed by Nove vibracije