Novosti

Faroska hora: Agencija će upravljati kulturnom baštinom UNESCO-a


16.01.2009

Osnivači Agencije za upravljanje Starogradskim poljom bit će Grad Stari Grad i Općina Jelsa, jedinice lokalne samouprave na čijem se području polje i prostire

Nakon što je glasovita Faroska hora, najbolje sačuvani primjer starogrčke parcelacije na Sredozemlju, uvrštena na prestižnu Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, dogovorom zainteresiranih u Ministarstvu kulture krajem listopada 2008. odlučeno je da se upravljanjem tim kulturnim dobrom, njegova zaštita, održavanje, promicanje kulturnih i prirodnih vrijednosti, te održavanje poljoprivredne proizvodnje unutar lokaliteta, povjeri posebnoj javnoj ustanovi – Agenciji za upravljanje Starogradskim poljem.
Prijedlogom sporazuma o osnivanju te agencije, što ga je Gradsko poglavarstvo Staroga Grada, kao koordinator aktivnosti, usvojilo u studenome, predviđeno je da njezini osnivači budu Grad Stari Grad i Općina Jelsa, jedinice lokalne samouprave na čijem se području polje i prostire.
- Sastanak u Zagrebu sazvao je ministar Božo Biškupić, a u razgovorima o zaštiti i upravljanju Starogradskim poljem sudjelovali su Visko Haladić, gradonačelnik Starog Grada, Ivo Milatić, načelnik općine Jelsa, te dužnosnici Ministarstva Jasen Mesić, Nina Obuljen, Blanda Matica i Zoran Wiewegh.

Nazočili su još i predstavnici Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede i Konzervatorskog odjela u Splitu.
Svi sudionici su u dokumentima i Planu upravljanja poljem navedeni kao nositelji određenih aktivnosti, a sada su Sporazum o osnivanju i sufinanciranju Agencije prihvatila poglavarstva i vijeća Starog Grada i Jelse, pa će se u najskorije vrijeme provesti postupak registracije kod Trgovačkog suda u Splitu – kazao je Aldo Čavić, ravnatelj Muzeja Starog Grada.
Upravno vijeće Agencije od pet članova
Agencijom će upravljati upravno vijeće od pet članova, od kojih većinu čine predstavnici osnivača, dok će po jednog odrediti Ministarstvo kulture i Ministarstvo poljoprivrede, a njome će rukovoditi ravnatelj kojega nakon provođenja javnog natječaja imenuju predstavnička tijela osnivača.
Sredstva za rad Agencije osigurat će se iz proračuna Grada Starog Grada i Općine Jelsa, državnog proračuna, obavljanja vlastite djelatnosti, prihoda od naknada, potpora, sponzorstva i darovanja, te drugih izvora.
A ministar Biškupić tvrdi kako je upis Faroske hore na Listu svjetske baštine na prvome mjestu ostvarenih kulturnih programa Ministarstva u prošloj godini, pa da će taj projekt, kada u potpunosti zaživi, biti ne samo kulturološki nego i gospodarski doprinos razvoju cijelog otoka Hvara, pa i šire društvene zajednice.

Izvor: Slobodna Dalmacija

Piše: Mirko Crnčević/EPEHA

developed by Nove vibracije