Novosti

Stigla projektna dokumentacija za dovršetak kanalizacijskog sustava


16.01.2009

Tvrtka FORAMEN d.o.o. iz Splita dostavila je u Grad Stari Grad projektnu dokumentaciju za dovršetak kanalizacijskog sustava Stari Grad i to prve faze za projekte za tlačni i gravitacijski kanal od CS3-Bonj do CS-ispust (ispod Nacionalnog restorana hotela Arkada) sa projektom uređaja za pročišćavanje. Nakon zaprimljene dokumentacije Grad Stari Grad i investitor Komunalno Stari Grad d.o.o. uputiti će istu u ured Županijske ispostave za prostorno uređenje u Hvaru na dobivanje takozvane potvrde glavnog projekta kako bi se što prije moglo krenuti u natječaj za zadnju fazu od cca. 500 metara kolektora. Nakon čega bi napokon čitav sustav obalnog kolektora u dužini od 2.5 km mogao biti stavljen u funkciju! Svi uručeni glavni projekti, kao što se vidi na slici, kada bi se rastegli po trasi planiranih radova, sami projekti bili bi dulji od samog kolektora kojeg treba zamjeniti!

developed by Nove vibracije