Novosti

Vlada donijela Strategiju razvoja nautičkog turizma RH 2009. - 2019.


11.01.2009

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Strategiju razvitka nautičkog turizma za idućih deset godina, koja, umjesto više od 33 tisuće, koliko su planirale županije, u idućih 10 godina predviđa umjerenu izgradnju od najviše 15 tisuća vezova.

Pozicioniranje novih vezova definirat će se na temelju instrumenata zaštite okoliša i prirode te izmijenjenih prostornih planova. Strategija predviđa najmanje 15 novih vrsnih lokacija (Rovinj, Pula-sv. Katarina, Rijeka-Porto Baroš, Novalja, Pakoštane, Zadar, Šibenik-Mandalina, Dugi Rat, Split-Žnjan, Marina, Vis, Dubrovnik-Gruž, Slano, Orebić, Vela Luka).

Nastavno na ukupno postojeći broj od 21.020 vezova u Hrvatskoj, Strategija predlaže da se u sljedećih 10 godina treba realizirati izgradnja novih 5 tisuća vezova u postojećim lukama, 5 tisuća vezova na novim lokacijama uravnoteženo raspoređenim duž hrvatske obale i otoka i 5 tisuća mjesta za smještaj plovnih objekata na kopnu.

Izvor: www.mmpi.hr

developed by Nove vibracije