Novosti

Izrada dokumentacije za sanaciju/rekonstrukciju zgrade "Bonj"


11.01.2009

Grad Stari Grad je naručio izradu tehničke dokumentacije za sanaciju/rekonstrukciju postojeće kupališne zgrade «Bonj». Tehničku dokumentaciju će izraditi tvrtka T.U.T.I. d.o.o. iz Splita, sukladno ponudi od mjeseca studenog 2008. godine i zaključku Poglavarstva o prihvatu Ponude. Tehnička dokumentacija obuhvaća izradu slijedeće projektne dokumentacije:

– arhitektonski snimak i nacrt postojećeg stanja sa statičkom procjenom konstrukcije zgrade,
– idejno arhitektonsko rješenje planiranog uređenja postojeće zgrade.

Ova investicija stoji 63. 440,00 kn bruto. Sukladno posebnim propisima za navedeni projekt zatražit će se od Konzervatorskog odjela u Splitu posebni uvjeti građenja/rekonstrukcije.

 

developed by Nove vibracije