Novosti

Pozivni natječaj za dodjelu Nagrade Grada Staroga Grada u 2009. godini


07.01.2009


Republika Hrvatska Grad
Splitsko – dalmatinska županija Stari Grad
G r a d s k o  v i j e ć e
Komisija za javna priznanja
Klasa: 061-01/09-01/1
Urbroj: 2128-03-09-1
Stari Grad, 7. siječnja 2009. godine
E-mail; grad@stari-grad.hr,
( +385 (0) 21 765-022 i 765-520, fax: 717-818

 

Na temelju odredbe članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Stari Grad («Službeni glasnik općine Hvar», broj 3/93 i «Službeni glasnik Općine Stari Grad», broj 1/97), koja se temeljem odredbe točke I Statutarne odluke o preuzimanju i primjeni Statuta Općine Stari Grad i drugih općih akata («Službeni glasnik Grada Starog Grada», broj 1/97), primjenjuje kao Odluka o javnim priznanjima Grada Starog Grada, Komisija za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Starog Grada,
r a s p i s u j e

POZIVNI NATJEČAJ
za dodjelu Nagrade Grada Starog Grada
u 2009. godini

1. Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Starog Grada u 2009. godini.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju:

• građani
• pravne osobe
• mjesni odbori

2. Nagrada Grada Starog Grada je posebno priznanje što se dodjeljuje pojedincima i zajednicama za naročite uspjehe postignute u svim oblastima društvenog i gospodarstvenog života od značaja za Grad Stari Grad.

3. Nagrada Grada Starog Grada dodjeljuje se kao:

• nagrada za životno djelo
• osobna nagrada
• zajednička nagrada

- Nagrada za životno djelo dodjeljuje se osobama koje su svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dale izniman doprinos u oblastima od posebnog značaja za Grad Stari Grad.
- Osobna nagrada dodjeljuje se pojedincima, a
- Zajednička nagrada dodjeljuje se pravnim osobama
za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti društvenog ili gospodarstvenog života od posebnog značaja za Grad Stari Grad.

4. Prijedlog za dodjelu Nagrade Grada Starog Grada dostavlja se u pisanom obliku s obrazloženjem, a u privitku treba priložiti isprave kojima se dokazuju navodi iz obrazloženja.

5. U jednoj godini može se dodijeliti najviše jedna nagrada za životno djelo, tri osobne i dvije zajedničke nagrade.

6. Rok za dostavu prijedloga je do zaključno 1. svibnja 2009. godine.

7. Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD STARI GRAD,
G r a d s k o v i j e ć e
Komisija za javna priznanja
21460 Stari Grad, Novo Riva 3

u zatvorenoj omotnici s naznakom:
«ZA NAGRADU GRADA – NE OTVARAJ»

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti Tajništvu Grada
na tel. 765 520 ili 766 322

...........

NAPOMENA: Prijedloge za dodjelu ostalih javnih priznanja: proglašenje počasnim građaninom, Plaketu Grada Starog Grada i Povelju zahvalnosti, ovlašteni predlagatelji iz odredbe članka 4. stavka 1., članka 25. i članka 30. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima, mogu podnositi tijekom cijele godine.

 

PREDSJEDNIK
KOMISIJE ZA JAVNA PRIZNANJA

Nikola Šimunović, v.r.
 

developed by Nove vibracije