Novosti

Osnovano Povjerenstvo za popis birača


31.10.2007

Gradsko vijeće je na svojoj XXVI sjednici donijelo Odluku o osnivanjuj Povjerenstva za popise birača kojega čine Predsjednik i 2 člana, koji imaju zamjenike. Predsjednik se bira, zajedno sa svojim zamjenikom, iz redova vijećnika Gradskog vijeća dok se ostali mogu birati i iz redova građana. Povjerenstvo provjerava pravilnost popisa biračam odlučuje o zahtjevima građana te potvrđuje popis birača za područje Grada Staroga Grada.
developed by Nove vibracije