Novosti

III susret čakavskih pjesnikinja otoka Hvara


02.08.2006

Pod sloganom 'Jazik naših materih', na Ribnjaku dvorca Petra Hektorovića u Starome Gradu, u petak 4. kolovoza 2006., u 21,00 sat, po treći put nastupit će čakavske pjeniknje otoka Hvara, recitalom poezije na temu 'O moru' (Obo muoru). Svoje stihova na ovu temu kazivat će: Anka Carić, Dobrila Franetović Kuzmić, Dubravka Borić, Ičica Barišić, Katica Babaja, Lidija Kosec, Marica Buratović, Marica Gamulin, Perica Hotena Marčetić, Rajka Anđelić Maslovarić, Roza Dobronić, Tatjana Radovanović i Tašenka Tabak Matululović. Poseban gost večeri je pjesnik Tin Kolumbić i ženska klapa 'Bodulke' iz Hvara. Večer poezije kao i prošlih godina, prati Bilten u kojem će, uz prigodne fotografije, biti tiskane sve recitirane pjesme.

developed by Nove vibracije