Novosti

Popunjena i poslijednja jerula na Gradskom groblju u Starome Gradu


08.08.2006

Komunalno Stari Grad je kroz plan redovitog održavanja Gradskog groblja u Starome Gradu, prvo hidroizoliralo prostor jerule na II etaži novoga groblja da bi nakon toga u takov prostor nasulo zemlju sa kojom će se urediti i posljednja jerula koja nije bila dovršena izgradnjom II etaže 80 grobnica. Osim toga svježom zemljom nasule su se i već uređene jerule tako da će grobar (M. Lupi-Matijac) u narednom vremenu osim grobarskih imati i hortikulturne aktivnosti kako bi se sve to do Dana mrtvih uredilo te naše Gradsko groblje zasjalo punim sjajem jer ga i 'bije' glas kao jednog od najljepših i najurednijih groblja na dalmatinskom području, posebice izgradnjom nove mrtvačnice.
developed by Nove vibracije