Novosti

Grozomorna stračara na putu za Rudinu


10.08.2006

Da ljudskoj mašti nama kraja, dokazuje i ova fotografija na kojoj vidimo 'objekat' na putu za obližnjernaselje Rudinu, na brzinu sklepan (pogrešno bi bilo reći: sagrađen) po nepoznatom autoru, od dasaka, lima i raznoraznih otpadnih materijala. Ova stračara, od kojeg se čovjeku s (i)malo smisla za lijepo diže kosa na glavi, nalazi se na izvangrađevnom području i predstavlja prvorazredno ruglo na ulazu i grad sa njegove sjeverne strane. Hoće li i kada ovo 'jeli to moguće' zdanje biti uklonjeno i o čijem trošku, za sada se nezna.
developed by Nove vibracije