Novosti

Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša


23.08.2006

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
""
Ulica Vladimira Nazora 50
Zagreb
""
tel:
01/ 4874 520
fax:
01/ 4874 530
""
e-mail:
kontakt@fzoeu.hr


""

Dobro došli!

Na ovim stranicama možete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivači i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te podatke o prikupljanju i korištenju sredstava kojima raspolaže Fond za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Rad Fonda je transparentan i javan. Ako imate pitanja o radu i poslovanju Fonda možete ih postaviti, a službenici Fonda dati će odgovor na svako vaše pitanje.

""
> Objašnjenja i upute za primjenu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama
""
> Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području zaštite okoliša
""
> Upute ponuditeljima za izradu ponude i prijavni obrasci za programe i projekte za zaštitu okoliša
""
> Natječaj za korištenje sredstava Fonda radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
""
> Upute ponuditeljima za izradu ponude i prijavni obrasci za programe i projekte u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
""
> Natječaj za javno prikupljanje ponuda radi sudjelovanja Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada
""
> Upute i informacije za primjenu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu
""
> Upute i informacije za primjenu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama
""
> Potpisan ugovor o sanaciji odlagališta komunalnog otpada «Mojanka»
""
> Direktor Fonda posjetio Međunarodni sajam hortikulture, komunalne opreme i zaštite okoliša – HOKOM 2006.
""
> Globalni fond zaštite okoliša donirao 5,5 milijuna dolara za obnovljive izvore energije
""
> Počeli radovi na zatvaranju odlagališta otpada Donja Gora na Biokovu
""
""
korisni linkovi
""
""
>
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
""
>
Ministarstvo gospodarstva
""
>
www.hr
Hrvatski homepage
""
""
""
""
""
> Smjernica za izradu programa rada Fonda za razdoblje 2005. do 2010. godine ""
""
> Program rada Fonda za razdoblje od 2005. do 2008. godine ""
""
> Izvješće o ostvarivanju programa rada i poslovanja Fonda za 2005. godinu ""
""
""

"©
""

""
"" "" ""
""
developed by Nove vibracije