Novosti

Kanalizacija pred spojem sa obalnim kolektorom


08.12.2006

Djelatnici tvrtke Montmontaža hidroinžinjering gradeći gradsku kanalizaciju došli su do ispred kuće slikara Jurja Plančića na predjelu zv. Lučica od kuda ih još dijele metri do spoja sa obalnim kolektorom kojega su ugradili prije ljeta ispred palače don Šime Ljubića, sadašnje vile Tadić. Na taj način, nakon što se položi cijev i vrati u prvobitno stanje, preostaje samo izgraditi dio kolektora od caffe bara Ronda do tržnice odn. Peškarije i obalni kolektor od Mole Duboke do Peškarije odn. do crpne stanice ispred parka Vorba biti će gotov. Slijedi rekonstrukcija dionice od CS 1 do bile kolone te od CS 3 (Banj) do hotela Arkada, čime bi se privremeno okončali poslovi na izgradnji kanalizacije odnosno spojilo se na taj podmorski ispust hotela dok se ne dođe do rta Baba odn. do konačnog podmorskog ispusta.
developed by Nove vibracije