Novosti

Inicijativa za izdavanje monografije Crkve Staroga Grada


07.12.2006

Župna crkva sv. Stjepana I. pape i mučenika u Starome Gradu započela je inicijativu za izdavanjem monografije 'Crkve Staroga Grada' kojoj je autor Pavel Jaroszewski iz Poljske, isti onaj autor koji je pripremio fotografije za monografiju Dominikanskog samostana sv. Petra u Starome Gradu i mini-monografiju 'Stari Grad u minijaturi' u zajedničkom izdanju Turističke zajednice i Grada Staroga Grada. S obzirom da je većina crkava Staroga Grada u dosta lošem stanju, prema kazivanju don Ivice Huljeva, župnika, bio bi to idealan alibi kojim bi ukazali na nužnost restaruracije i rekonstrukcije tog našeg neprocjenjivog blaga koje je utkano u tih 7 crkava i veliki broj kapelica u Starome Gradu kako pred Ministarstvom kulture i Splitsko-dalmatinskom županijom tako i prema pučanstvu koje bi na taj način moglo poduprijeti rekonstrukciju, prvo zvonika kojemu je to najpotrebnije a potom župne crkve pa i svih ostalih objekata. Grad će sigurno i taj projekt poduprijeti kao što je to i do sada činio u mnogim začetcima ideja o tiskanjima knjiga o našoj kulturnoj i prirodnoj baštini.
developed by Nove vibracije