Novosti

U tijeku je postupak pripreme designa novih ploča za ulaz u Grad Stari Grad


11.12.2006

U tijeku je postupak pripreme designa novih ploča za ulaz u Grad Stari Grad, sukladno pravilnicima objavljenim u Narodnim novinama a sve u sklopu što bolje signalizacije i označavanja granica grada sa jedne strane od općine Jelsa a sa druge strane sa grada Hvara. Nakon što se privave suglasnosti Hrvatskih cesta i Županijske uprave za ceste, iste će biti postavljene na nekoliko lokacija: na ulazu u Selca, na ulasku u Vrbanj iz mjesta Svirče, uz državnu cestu od Vrboske prema Vrbanju te iza tunela
developed by Nove vibracije