Novosti

Natječaj za donacije Sučani Hvar


11.12.2006

NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2007. GODINI
Sunčani Hvar d.d. natječajem donira dobitnike u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn. U natječaj nisu uključeni projekti koje tvrtka donira odvojeno.
PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja mogu biti donacije iz područja:
 • kultura i umjetnost
 • socijalni projekti
 • ekološki projekti
 • sportski projekti
KRITERIJI ZA ODABIR
 • kvaliteta projekta
 • izravna ili neizravna dobrobit za društvo
 • projekti će se klasificirati i prema geografskim preferencijama, uz prednost projektima koji se odnose na grad Hvar, otok Hvar i Splitsko-dalmatinsku županiju.
KOMISIJA ZA ODABIR PROJEKATA
Odluka o odabiru donijeti će komisija koju će formirati Donator.
UVJETI NATJEČAJA
 • Sudionici natječaja moraju biti pravne osobe, obrtnici, registrirane udruge, asocijacije, klubovi ili društva sa sjedištem u RH
 • Projekti koji se prijavljuju moraju se u cijelosti ili djelomično odnositi na aktivnosti u 2007. godini
 • Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Sunčanog Hvara d.d. ili članovi Komisije za odabir projekata, niti biti u srodstvu ili bliskom privatnom ili poslovnom odnosu sa zaposlenicima Sunčanog Hvara d.d. ili članovima Komisije
PRAVILA NATJEČAJA
 • Sudionici mogu se samo jednom mogu prijaviti na natječaj
 • Projekt se opisuje čitko, na formatu A4 pisan na računalu ili pisaćem stroju, i ne smije ukupno imati više od 10 stranica teksta
 • Prijava mora biti ovjerena potpisom ovlaštene osobe i pečatom.
 • Prijava se uzima u obzir ako je poslana najkasnije do 31. siječnja 2007.
DONATORSKI SPORAZUM
Svi dobitnici donacija sklopiti će s Donatorom Ugovor.
PRIJAVE NA NATJEČAJ
Prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu:
Sunčani Hvar d.d. (natječaj za donacije)
Dolac bb
21 450 Hvar
Materijali se ne vraćaju.
REZULTATI NATJEČAJA
Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 60 dana nakon završetka natječaja u dnevnim novinama u kojima je objavljen i Natječaj, te na web stranici www.suncanihvar.com. Svi sudionici dobit će pisanu obavijest na adresu navedenu u prijavi.
developed by Nove vibracije