Novosti

Rekonstrukcija raskrižja na ulazu u Stari Grad


01.12.2006

Gradsko poglavarstvo započelo je sa aktivnostima na osmišljavanju novog i sigurnijeg ulaska u Stari Grad do izgradnje zaobilaznice Trafostanica-Molo selo - Priko - Zavala koja je upravo ucrtana u novi prostorni plan. Tako je od tvrtke Platea konzalting d.o.o. iz Splita naručeno idejno rješenje ulaza u grad kod gradskog parka Vorba, autobusne stanice na Močici te ostalih okolnih cesta. Idejno rješenje pokazalo je kako je optimalna varijanta izgradnja kružnog toka na način da se gustirna premjesti u sredinu kružnog toka te se djelomično rekonstruira i autobusna stanica. Pješački prijelazi i sigurnost pješaka podigli bi se na značajnu razinu a dio kanala uz park bi se nasuo te bi se stvorila sigurnost za sve sudionike u prometu. Konzervatorski odjel u Splitu dao je pozitivno mišljenje na projekt uz posebnu preporuku rješenja kamenih stuba na ulazu u park uz minimalan zahvat na kanalu parka, što se poštivalo i projekt će se ponovno dostaviti na ovjeru. Ovim rješenjem smirio bi se promet na ulasku u grad, kvalitetnije riješila autobusna stanica sa koje bi se sigurnije usmjeravali pješaci po svojim nogostupima odn. pješačkim prelazima te bi konačno grad dobio jedan kvalitetan, siguran i moderan ulaz u grad.
developed by Nove vibracije