Novosti

Odluka o stavljanju na javni uvid Studije utjecaja na okoliš


12.12.2006

Komisija za procjenu utjecaja na okoliš za zahvat Sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta otpada 'Dolci' Stari Grad, donijela je odluku o stavljanju na javni uvid - Studije utjecaja na okoliš ciljanog sadržaja na zahvat - Sanacija, nastavak rada i zatvaranje odlagališta otpada 'Dolci' Grad Stari Grad na otoku Hvaru. Materijale potrebne za javni uvid dostavit će izrađivać Studije , te napominjemo da će sažetak Studije priređen za javni uvid biti stavljen na web stranici Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Odluku o javnom uvidu donio je Ured državne uprave u SDŽ .Javni uvid trajati će 14 dana u vremenu od 22.12.2006. - 04.01.2007. god. Uvid u studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8:00 - 13:00 sati u prostorijama Grada Starog Grada. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Uredu državne uprave u SDŽ, Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko .pravne poslove, Odsjeku za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Vukovarska 1, 21 000 Split. Oglas o javnom uvidu će ovih dana biti objavljen u listu Slobodna Dalmacija.
developed by Nove vibracije