Novosti

XXII sjednica Gradskog poglavarstva


17.12.2006

Na 22. sjednici Gradskog poglavarstva Grada Staroga Grada naći će Prijedlog drugih po redu ovogodišnjih izmjena i dopuna (rebalansa) Proračuna Grada Staroga Grada za 2006. godinu. Prijedlog rebalansa prate odgovarajući prijedlozi izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture, Progama građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Progama socijalne skrbi, Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba športu za tekuću godinu. Na Dnevnom redu Poglavarstva je i utvrđivanje Prijedloga Proračuna Grada Staroga Grada za 2007. godinu, sa pripadajućom Odlukom o izvršavanju Proračuna. Prijedlog Proračuna prate i Prijedlozi Programa održavanja komunalne infrastrukture, Progama građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Progama socijalne skrbi, programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba športu za 2007. godinu. Na Dnevnom redu 22. sjednice Poglavasrtva je i Prijedlog (nove) Odluke o autotaksi prijevozu kao i Prijedlog izmjene Odluke o uređenju prometa na podurčju Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije