Novosti

Usvojene primjedbe Konzervatora na prostorni plan


07.12.2006

Dana 4. prosinca na svojoj XXI. sjednici Gradsko poglavarstvo razmatralo je, zajedno sa Gradskim urbanističkim odborom, pismene primjedbe Konzervatorskog odjela u Splitu koje su 7. studenog dostavljene Gradu. Tom prilikom usvojene su njihove primjedbe, ugrađene u PPU te je Poglavarstvo nakon toga usvojilo Zaključak o utvrđivanju izmjena i dopuna Konačnog prijedloga Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (usklađeno sa konzervatorskim primjedbama). O istome se pismeno upućuje Ministarstvo kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Splitu te Ured državne uprave u SDŽ - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove u Splitu kako bi se mogla dobiti suglasnost te što prije usvojiti tako modificirani PPU Grada.
developed by Nove vibracije