Novosti

Kazalištarci u Visu sa Don Antuonij i postavljaju vazu starogrojskom svećeniku don D. Bučiću


28.12.2006

Starogrojsko kazalište gostuje dana 29. XII. (petak) u Visu sa predstavom 'Don Antuonij Kujiš' u 20:00 sati u kazališnoj dvorani. Ta komedija u 4 čina sa 6 slika biti će izvedena u standardnom scenariju, sobi stana don Antuonija. Škrti svećenik u jednome selu na otoku Hvaru da se prevariti te nakon silne zapetljancije na kraju biva premješten u Slavoniju. Osim toga, starograjani će postaviti na groblju i kamenu vazu župniku don Dinku Bučiću koji je gotovo 30 godina bio župnik u Starome Gradu (od 1933. do 1962. godine). Domaćin organizator je gosp. Siniša Brajćić sa suradnicima.

developed by Nove vibracije