Novosti

Uređuje se još jedan kafić u Vrbanju


24.12.2006

Nakon nekoliko neuspjelih natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu doma Matije Ivanića u Vrbanju, dijela zv. Bufet, napokon je taj prostor dat u najam mladom vrbanjaninu Ivici Vidoševiću. On je ozbiljno i intenzivno započeo radove na rekonstrukciji predmetnog objekta a posebice glede elektro instalacija koje su u cjelosti bile dotrajale i nisu mogle podnijeti novopredviđena opterećenja sa modernim uređajima u budućem kafiću. WC je već temeljito obnovljen a u tijeku su radovi na tzv. spuštanju stropa. Otvorenje kafiće planira se negdje oko Uskrsa. To će biti drugi kafić na Pjaci te će sada kafe bar Pjaca dobiti konkurenciju.
developed by Nove vibracije