Novosti

Palači se nadzire stari sjaj


19.12.2006

Palača don Šime Ljubića odn. sadašnji Paloc Tadić započinje sjati starim sjajem. Naime, djelatnici na gradilištu započeli su sa nanosom prvoga sloja boje koji je vrlo lijep te će ona do turističke sezone zasjati punim sjajem. Ostaje još jedino sanirati mauzolej za kojega se upravo dovršava projektna dokumentacija te će se uskoro, u koliko program odobri Ministarstvo kulture, započeti sa rekonstrukcijom koja će biti dugogodišnja, s obzirom na stupanj oštećenja i visinu troškova obnove toga objekta.
developed by Nove vibracije