Novosti

Kolendonje u Starome Gradu


31.12.2006

Je munite u kući, duošli su non kolendot, veselo, parićojte šuolde... najčešće su večeras izgovorene rijeći od 18:00 do 20:30 sati kada se u Storemu Grodu pjeva ispred vratiju kuće ili stana da bi se nazdravilo Mlodo lito (Novu godinu), najčešće od strane djece ali mogu 'uletit' i stariji. Kolendarima se otvori, da im se kuna te ih se isprati sa 'Na dobro von mlodo lito duojde'. Imo i onih koji neće otvorit jer im je 'guja u takujinu' pa zaškuridu kuću i zabulaju se unutra a onda ih kolendori zakantaju onu poznatu 'iz duše' - KUS KUS POD KUPUS, HOĆETE NON ČUOGOD DAT, AKO NE GRIJEMO ĆA', na sramotu njih i na znanje susid! Kolendanje je običaj u Starome Gradu na staru godinu, Novu godinu te uoči i na blagdan sveta Tri kralja (Bogojavljenje)
developed by Nove vibracije