Novosti

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima


28.12.2006

Cilj novog Pravilnika je sustav skupljanja otpadnih vozila radi njihova recikliranja i smanjenja odlaganja otpada u okoliš. Broj otpadnih vozila iznosi do 80.000 godišnje, a postoji samo jedno postrojenje za reciklažu.

Marina Matulović Dropulić, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donijela je Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva.

Na temelju Zakona o otpadu, Pravilnikom se osigurava gradnja sustava za skupljanje i obradu svih otpadnih vozila u Hrvatskoj. Cilj je uspostaviti sustav skupljanja otpadnih vozila radi njihove ponovne uporabe i recikliranja kako bi se smanjilo odlaganje otpada u okoliš. Naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima plaćat će uvoznici i proizvođači vozila - 0,85 kuna po kilogramu plaćat će Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prilikom stavljanja motornog vozila na tržište. Osnova za obračun naknade je masa motornog vozila navedena u homologacijskim dokumentima, kojoj će se oduzeti težina vozača od 75 kilograma.

Vlasnik otpadnog vozila mora vozilo zajedno s preslikom prometne dozvole ili zapisnikom komunalnog redara predati ovlaštenom skupljaču koji će mu isplatiti naknadu od 40 lipa po kilogramu ako sam doveze vozilo u skladište, odnosno 10 lipa po kilogramu ako pozove skupljača da preuzme vozilo. Skupljač će preuzeti i otpadno vozilo koje ne sadrži osnovne dijelove, ali vlasnik neće imati pravo na isplatu naknade.
U Hrvatskoj se broj otpadnih vozila kreće od 70.000 do 80.000 godišnje, a postoji samo jedno postrojenje za reciklažu. Pravilnik će potaknuti otvaranje sličnih pogona i nova radna mjesta.

Izvor: Vjesnik, Željko Bukša

developed by Nove vibracije