Novosti

Devastacija prostora pored trajektne luke


27.12.2006

Na gradilištu u neposrednoj blizini trajektne luke u Starome Gradu, na mjestu gdje je trebao biti izgrađen motel u šumici uz gradsku šetnicu a kojega je investitor g. Ivan čurić, došlo je do dosad neviđenog i bešćutnog uništena okolice motela stoljetne borove šume na način da je ista u cjelosti, od državne ceste do mora, posječena, čak i uz zaštitni pojas D-116 i na tzv. pomorskom dobru koje nije u vlasništvu investitora već Republike Hrvatske. Osim toga, teški strojevi 'napali' su 'jadnu' šetnicu koja je predviđena samo za pješake i čija debljina asfalta iznosi jedva 1 cm. Rana koja je napravljena na tome dijelu Starogrojčice dugi niz godina će zacjeljivati a nakane investitora, koji je odstupio od uvjeta u Detaljom planu uređenja toga prostora a koji je uvjetovao smještaj niskog objekta u šumici da se uopće sa mora i ceste ne vidi, nisu nam ni do danas poznate te se isčekuje reakcija i Državnog odvjetništva i građevinske inspekcije kao i MUP-a zbog krađe borova sa pomorskog dobra. Grad će za oštećenje šetnice poduzeti odgovarajuće propisane zakonske mjere protiv počinitelja.
developed by Nove vibracije