Novosti

Izmještena vodovodna šahta sa muleta


27.12.2006

Djelatnici tvrtke Blitz instalacije iz Staroga Grada uspješno su obavili izmještanje vodovodne šahte sa muleta ispred Gruje na nekadašnjem tzv. carinskom muletu na Novu rivu kako bi oslobodili prolaz muletom od vodovodne šahte koja je bila ugrađena na njemu. Naime, postavom Gruja ukazala se potreba u cjelosti urediti carinski mulet na način da se demontira ogromno kameno postolje običnog vodovodnog priključka te se iz predivnog pločnika izmjesti na Novu rivu, na beton, te tako omogući korisnicima muleta nesmetan prolaz. Sve to se odvijalo uz budno oko ravnatelja Centra za kulturu gosp. Alde Čavića a radove je financiralo Komunalno Stari Grad d.o.o.
developed by Nove vibracije